Πυγολαμπίδες: Είναι οργανισμοί οι οποίοι παράγουν φως στο σώμα τους με μία ειδική χημική διαδικασία που ονομάζεται βιοφωταύγεια.

Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να προσελκύσουν σύντροφο.

Ορισμένα εξειδικευμένα κύτταρα που έχουν στην κοιλιά τους περιέχουν μία ουσία η οποία ονομάζεται λουσιφερίνη μαζί με ένα ένζυμο τη λουσιφεράση. Για να παραχθεί το φως πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο αντιδράσεις :

1η λουσιφερίνη + ATP → αδενυλικό λουσιφερύλιο + PPi

2η αδενυλικό λουσιφερύλιο + O2 → οξυλουσιφερίνη + φως +AMP

Το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται κυμαίνεται μεταξύ 510 και 670nm (ανοιχτό κίτρινο έως κοκκινωπό πράσινο χρώμα).

Από τη φύση στο εργαστήριο.

Η χημική αντίδραση λουσιφερίνης-λουσιφεράσης χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τη μέτρηση της ποσότητας ΑΤΡ που παράγεται σε κύτταρα και από διάφορες χημικές αντιδράσεις.