Μαθήματα από απόσταση

Στα μαθήματα από απόσταση χρησιμοποιώ μέσα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα της ενεργητικής παρακολούθησης από το μαθητή. Επίσης, ο μαθητής υποστηρίζεται και σύγχρονα και ασύγχρονα με υλικό που συμβάλλει στην εμπέδωση της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Πρόσβαση σε πλατφόρμα η οποία διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα  για διαδικτυακά μαθήματα. 

2. Πρόσβαση  σε όλο το υλικό που περιέχεται στην πλατφόρμα (Βίντεο και επαναληπτικά φυλλάδια).

3. Online test με ταυτόχρονη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των απαντήσεων

4. Επαναληπτικά  διαγωνίσματα προσομοιωτικά των Πανελλαδικών εξετάσεων μέσω της πλατφόρμας. 

5. Επικοινωνία με τον καθηγητή για επίλυση αποριών και βοήθεια στη διαχείριση του χρόνου αλλά και της σωστής μελέτης.

6. Διόρθωση των διαγωνισμάτων και στη συνέχεια συζήτηση με τους μαθητές δίνοντας συμβουλές για να αποφύγουν  τα λάθη.

7. Live πειράματα για την εμπέδωση της θεωρίας. 

8. Επικοινωνία - ενημέρωση γονέων.

9. Ειδικά διαμορφωμένο υλικό για την τελική επανάληψη του μαθητή.