Μαθήματα από κοντά

Τα μαθήματα γίνονται στον εκπαιδευτικό χώρο ο οποίος βρίσκεται στην Αργυρούπολη, με καθορισμένο πρόγραμμα το οποίο βγαίνει εγκαίρως. 

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των μαθημάτων λόγω, συνθηκών τα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα με online quiz, παρουσιάσεις, επαναληπτικά φυλλάδια , βίντεο  κτλ.

Τα Online test γίνονται με ταυτόχρονη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των απαντήσεων.

Δειξέγονται επαναληπτικά προσομοιωτικά διαγωνίσματα όπως αυτά των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα αυτά έχουν διάρκεια συνήθως 3 ώρες. Διορθώνονται από τον καθηγητή και μετά ο καθηγητής τα αναλύει στους μαθητές με ταυτόχρονη καθοδήγησή τους.

Επικοινωνία με τον καθηγητή για επίλυση αποριών και βοήθεια στην διαχείριση του χρόνου αλλά και της σωστής μελέτης.

Live πειράματα για την εμπέδωση της θεωρίας. 

Επικοινωνία - ενημέρωση γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικά διαμορφωμένο υλικό για την τελική επανάληψη του μαθητή.