Μαθήματα Μαζί μου

Διδασκαλία

1
Η διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια πλατφόρμας Moodle με απευθείας σύνδεση με την ηλεκτρονική τάξη σε καθορισμένο ραντεβού.
2
Χρησιμοποιούμε πίνακα με γραφίδα και γίνεται σύνδεση με οπτικοακουστικά μέσα με βάση το σχεδιασμό του μαθήματος (βίντεο, παρουσιάσεις, animation …).
3
Διατυπώνονται ερωτήσεις του καθηγητή ή των μαθητών αμφίδρομα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανόησης. H αξιολόγηση της κατανόησης των μαθητών γίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος ή μετά την λήξη, με βάση την εκπαιδευτική ερεύνα.
4
Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών και ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας.
5
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταυτόχρονα την ύλη της Β’ Λυκείου και ένας μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου.
6
Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται στην πείρα μας και στην επιστημονική πρακτική, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την σωστή κατανομή της ύλης χωρίς να δημιουργείται ανασφάλεια και άγχος στον μαθητή.
7
Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγμή ασύγχρονο υλικό το οποίο συμβάλει και στην προσωπική του επανάληψη.
8
Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένη και ατομική συνάντηση με το καθηγητή για να λύσει δικές του απορίες.
9
Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες σημειώσεις αλλά και σε ηλεκτρονικό υλικό του καθηγητή για το οποίο του δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσής του.
10
Η διδασκαλία στηρίζεται σε μικρές επαναλήψεις με στόχο τη θεμελίωση της γνώσης.

Μάθηση

1
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτά τεστ καθώς και με την χρήση ηλεκτρονικών τεστ μικρής ή μεγάλης έκτασης, με ταυτόχρονη επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
2
Διενεργούνται 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με καθορισμένη ύλη αλλά και χρονικό πλαίσιο.
3
Ο καθηγητής μέσω στοχευμένων ερωτήσεων που απευθύνει στους μαθητές, αξιολογεί τόσο την κατανόηση της γνώσης όσο και τη δυνατότητα του κάθε μαθητή να την εφαρμόσει.

Αξιολόγηση

1
Οι γονείς ενημερώνονται με προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις. Στην συνάντηση γίνεται βαθμολογική και περιγραφική ενημέρωση για τον μαθητή.
2
Στην συζήτηση θέτουμε και τους στόχους για το επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του μαθητή.
3
Υπάρχει και η δυνατότητα της τηλεφωνικής συνομιλίας για πιο άμεσα θέματα.
4
Η συνεργασία με τους γονείς είναι πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου.

Αποτέλεσμα

1
Η συνεργασία του καθηγητή με συναδέλφους του δίνει μεγαλύτερη ευρύτητα στην διδακτική διαδικασία.
2
Υπάρχει συνεργασία με παλαιότερους μαθητές οι οποίοι εξηγούν την εμπειρία τους στους νέους μαθητές και δίνουν την δική τους άποψη για το πως πέτυχαν τους το στόχο τους.
3
Η γνώση και εφαρμογή της γνωστικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας είναι αρωγός στην πιο συστηματική προσπάθεια για την προσέγγιση της γνώσης.