Ο κ. Μεϊντάνης μπορεί όχι μόνο να διδάξει το μάθημα με έναν τρόπο όπου
μπορεί ο κάθε μαθητής να το κατανοήσει πλήρως, αλλά καταφέρνει
παράλληλα να τραβήξει και το ενδιαφέρον προς το μάθημα ακόμα και αν
στον μαθητή ήταν αδιάφορο πριν. Προσωπικά μπόρεσε και σε μέρες που
δεν είχα διάθεση και ήμουν κουρασμένος λόγω του διαβάσματος για τις
Πανελλήνιες να με κάνει να πάρω πάλι εμπρός και από σημείο που το
μάθημα της Χημείας ήταν από τα χειρότερά μου κατάφερα χάρης την
βοήθεια του κ. Μεϊντάνη να γίνει το μάθημα που έγραψα καλύτερα από όλα
στις Πανελλήνιες.