Ο κ. Μεϊντάνης μπορεί όχι μόνο να διδάξει το μάθημα με έναν τρόπο όπου μπορεί ο κάθε μαθητής να το κατανοήσει πλήρως, […]

Τα διαδικτυακά μαθηματα μου δώσανε την ευκαιρία να έχω το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό για την κατανοηση της ύλης και συνθετών εννοιών.Τα μαθήματα […]

Ο κ. Μεϊντάνης με βοήθησε να αποβάλλω το άγχος ,την ανασφάλεια και τη μειωμένη αυτοπεποίθηση που είχα και με τη μεθοδικότητα, την […]

Ο κ. Μεϊντάνης δεν με βοήθησε μόνο στο μάθημα της Χημείας αλλά μαζί του κατάφερα να αποκτήσω μία σωστή τεχνική διαβάσματος και […]